• slide651
  • slide003
  • slide653
  • homeslide04
  • slide654
  • Delivering plastic hangers to global garment suppliers
  • Guaranteed to maximize garment display
  • Licensee of global garment hanger leader
  • Customized for your business
  • One-stop specialist for your hanging solution

 

ผู้ผลิตให้บริษัทวอลมาร์ท

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายไม้แขวนเสื้อของบริษัทวอลมาร์ท

(บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ระดับโลก) มานานกว่า 20 ปี บริษัทไทยแฟชั่นพลาสติกอุตสาหกรรมจำกัดได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรม "มาตรฐานวอลมาร์ตออดิท ในโครงการผู้ผลิต”

ทางบริษัทเราได้ผ่านการรับรองจากบริษัทวอลมาร์ท

ว่าเป็นผู้ผลิตที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมที่สอดคล้องกับหลักการการตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับและมีการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างถูกต้อง บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพนักงานในทุกขั้นตอนของการผลิต


โครงการพัฒนาผู้จัดจำหน่ายของบริษัทวอลมาร์ท

ได้เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิธีการระบบการปรับปรุงธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตั้งใจจัดหาสินค้าคุณภาพสูงเพื่อความพึงพอใจและความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า