บริษัท ไทยแฟชั่นพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

ที่อยู่ : 40/29, 40/40 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :02-817-6013 , 02-817-6014

Email : tfashion@tfp-plastic.comnapittha@tfp-plastic.com